De zin en onzin van projectevaluaties

De meningen over het nut van projectevaluaties lopen nogal uiteen. De een vindt het zonde van de tijd, de ander zweert erbij. Vaak worden er, vanuit de projectorganisatie, redenen ingebracht om de evaluatie achterwege te laten terwijl een PMO juist zweert bij de uitvoering ervan. Wie heeft er nou gelijk? Of bestaat er niet zoiets als een universele waarheid over de zin en onzin van projectevaluaties? In dit artikel belichten we beide kanten en sluiten af met ons oordeel.

Komt een projectmanager bij de stuurgroep…

Het lijkt op het begin van een slechte grap maar dat is het niet. Projectmanagers worden gezien als serieuze mensen met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Daar is niets mis mee: dat zijn typische kenmerken van projectmanagers. Maar er zijn zoveel meer kenmerken die op een projectmanager van toepassing zijn. Een daarvan is humor: een onmisbare eigenschap voor iedere (project)manager.

Humor is één van de eigenschappen waar projectmanagers over beschikken en dat is maar goed ook. In dit artikel gaan we in op het belang van humor voor projectmanagers, in projecten en in het algemeen: wat doet het met je en hoe helpt het jou en jouw team om succesvoller en minder gestrest te zijn.

Laat je coachen!

Een goede projectmanager is toegankelijk voor zijn projectteam en weet het vertrouwen van zijn team te winnen. Daarbij hoort oprechte interesse in mensen, luisteren en doorvragen en vooral ook niet alles alleen willen besluiten. Mensen willen gehoord worden maar ook (bij)gestuurd. Vrijheid binnen grenzen en mensen sturen in hun gedachtegang: een proefballon oplaten en anderen met een goed voorstel laten komen. Teamleden naar voren schuiven als er successen gevierd worden. Ben je dan projectmanager of projectcoach?

Flexibel onderwijs - Beren op de weg

Tijdens MBO Digitaal Conferentie 2024, gaven Linda de Bruin, Informatiemanager Onderwijs bij mboRijnland, en Marko Schuuring, Projectmeester bij Projectlokaal, de workshop “Route naar Flexibel onderwijs”.

Voorafgaand aan deze workshop vroeg Projectlokaal in een korte poll via LinkedIn aan geïnteresseerden welke beren op de weg naar flexibilisering zij herkennen. Ook vroegen we welke beren zij op hun weg tegenkomen of verwachten tegen te gaan komen. In dit artikel vatten we de uitkomsten van zowel de workshop als de poll samen en trekken hieruit enkele conclusies. Daarmee pretenderen we niet compleet te zijn maar wel een goed beeld te kunnen schetsen van de problemen, oftewel de beren, die je op de weg naar flexibilisering kunt verwachten.

Vastgelopen project: stoppen of doorgaan?

Projecten lopen om uiteenlopende redenen vast of blijken niet te gaan leveren wat beoogd was. Vaak is dat het moment waarop de projectgroep de opdracht krijgt om een beslisdocument op te stellen. Daarbij bestaat de neiging om vooral te kijken waar bijgestuurd moet worden of waar extra geld en/of tijd nodig is om toch tot het beoogde resultaat te komen. Maar is dit wel de juiste keuze? Lang niet altijd wordt stilgestaan bij een andere mogelijkheid: pas op de plaats maken, (tijdelijk) het project stoppen en, na heroverweging, besluiten óf en hoe je verdergaat.

Projectlokaal verwelkomt Kiona Hartman

We zijn verheugd dat we Kiona kunnen verwelkomen! Zij heeft jarenlange ervaring als projectmanager en product owner binnen verschillende soorten organisaties. Haar analytische vermogen combineert zij met haar ervaring op het gebied van verandermanagement. Daarmee behaalt zij de beste projectresultaten: projecten die goed verlopen én waarvan het resultaat geaccepteerd en verankerd wordt in de organisatie. Zij zet mensen in beweging, gaat het gesprek aan en lost als sparringpartner voor haar team en opdrachtgevers, problemen echt op.

Wie stuurt de stuurgroep?

We weten allemaal wat de rol van de stuurgroep is: het sturen en ondersteunen van de opdrachtgever en de projectmanager bij het uitvoeren een project. De stuurgroep borgt de middelen en beschikbaarheid en zorgt voor draagvlak, neemt besluiten en bewaakt de business case en het succes van het project. Hierbij geeft de stuurgroep de projectmanager het mandaat om binnen de gemaakte afspraken besluiten te nemen en activiteiten te prioriteren. Daarbij bestaat de stuurgroep meestal uit (eind)verantwoordelijken voor het projectresultaat, zoals de opdrachtgever, de beheerorganisatie, gebruikers en mogelijk ook leveranciers. Maar wie stuurt nu eigenlijk de stuurgroep? Is dit de stuurgroepvoorzitter of is er ook een rol voor de projectmanager?

De Kracht van agile

In een snel veranderende wereld streven organisaties er voortdurend naar om hun projecten efficiënter en effectiever te beheren. Een projectaanpak die de afgelopen jaren aanzienlijke aandacht heeft gekregen, is agile. Maar net zoals gereedschap, is agile niet altijd de juiste keuze voor een project. Laten we eens dieper ingaan op de situaties en randvoorwaarden waarin een agile projectaanpak schittert en wanneer andere methoden misschien meer geschikt zijn.

Projectlokaal verwelkomt Maarten Remijn

Maarten brengt 15 jaar onderwijs- en projectervaring mee en daar zijn wij blij mee. Dit zijn twee gebieden waarmee Projectlokaal zich onderscheidt als dé specialist voor projecten in het onderwijs. Maarten heeft o.a. gewerkt aan projecten in de universitaire wereld zoals de lancering van een app, een studentenportaal en zelf ontwikkelde software. Projecten die behalve aandacht voor de techniek, minstens zoveel aandacht vragen voor de implementatie en de effecten op studenten, docenten én ondersteunend personeel. 

Project- en verandermanagement: een goede combinatie

Het resultaat van een project wordt voor een groot deel bepaald door de acceptatiegraad. Immers: resultaat = kwaliteit * acceptatie. Daarmee is voor de projectmanager niet alleen een rol weggelegd voor projectsturing maar ook voor de acceptatie van de projectresultaten. Al vanaf het begin van een project moet tijd en aandacht besteed worden aan verandermanagement en de daarbij behorende communicatie. Daarmee creëer je betrokkenheid en voorkom je verrassingen, weerstand en vertraging aan het einde van je project. Zo bezien, is de projectmanager dus ook verandermanager.  

Wat doe je als een projectopdracht niet haalbaar blijkt?

Iedere projectmanager heeft ermee te maken: opdrachten die niet haalbaar blijken te zijn. Soms is bijsturen voldoende maar als we weten dat meer dan 60% van alle projecten nog steeds faalt, is dat dus meestal niet mogelijk. Wat doe je dan? 

In een poll op LinkedIn vroegen we aan project- en programmamanagers hoe zij daarmee omgaan. Er was geen mogelijkheid voor nuance dus we hielden de opties kort:  

  1. Ik breng het slechte nieuws 
  2. Niet mijn probleem: ik ga door 
  3. Ik laat iemand anders melden 
  4. Oplossen met de opdrachtgever

De vraag om flexibel onderwijs

Het onderwijs staat voor een enorme uitdaging: studenten vragen om een meer persoonlijke leerroute die aansluit bij hun (leer)behoeften. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan medewerkers die passend zijn opgeleid en zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Hierop moet het onderwijs inspelen en dat vraagt om een andere manier van onderwijs modelleren en doceren. Een manier waarbij studenten veel meer zelf het roer in handen nemen en regie voeren op hun onderwijs, zowel op school als in hun werkend leven.

Hoe ga je als onderwijs om met deze behoeften, terwijl je afhankelijk bent van politiek, financiering en ook nog eens geconfronteerd wordt met voortschrijdende technologische en maatschappelijke ontwikkelingen? Flexibilisering is dan pure noodzaak en dat betekent...

De overstap naar Projectlokaal

Bert-Jan Klaren werkt nu bijna een half jaar bij Projectlokaal. Ferdy Meijboom vroeg Bert-Jan wat hem zo trekt in projectmanagement in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder. En heel belangrijk: hoe bevalt de overstap van een hogeschool naar Projectlokaal?

Om te starten: ben je blij met jouw overstap naar Projectlokaal?

Zeker, ik werk op dit moment aan meerdere projecten bij verschillende onderwijsinstellingen. En dat is precies wat ik wilde. Na jaren bij dezelfde hogeschool, had ik behoefte aan meer variatie en die heb ik nu gevonden. Ik werk nu o.a. aan projecten waarop de interne organisatie bijvoorbeeld onvoldoende capaciteit of ervaring heeft.  Daarbij worden mijn kennis en ervaring gezien als belangrijk pluspunt en geldt ook ‘vreemde ogen dwingen’. Ik kan gemakkelijker mijn nek uitsteken dan...

Nieuwe opdracht bij Hogeschool Leiden

Bert-Jan Klaren is deze week als projectmanager onderwijslogistiek bij de Hogeschool Leiden gestart. Hij gaat daar binnen daar binnen het programma ADIOS aan de slag met de productstructuur. Zijn eerste verkenning geeft het beeld van een heerlijk uitdagende klus. Bert-Jan wensen wij veel succes!

Projectlokaal aan de slag bij Albeda

In januari start Marcel van Praag bij ROC Albeda in Rotterdam. Hij gaat zich de komende maanden bezighouden met het project van Role Bases Access Control. Role based access control (RBAC) is een methode waarmee op een effectieve en efficiënte wijze toegangscontrole voor de informatiesystemen kan worden ingericht. Met andere woorden een kapstok om autorisaties aan op te hangen. Albeda heeft als doel om...

Projectlokaal breidt uit

Vandaag hebben wij Bert-Jan Klaren mogen verwelkomen in ons team van projectmanagers. Hoe gaaf is dat! Bert-Jan neemt een dosis aan kennis en ervaring mee. Hij kent zowel de onderwijssector als de IT-oplossingen in de markt. Als projectmanager heeft Bert-Jan  eigenlijk alle type projecten en programma's in het onderwijs al een keer mogen leiden. Zijn wens is om zijn kennis en ervaring ook bij andere onderwijsinstellingen in te zetten. Dit ondersteunen wij van harte.

 

Super trots!

In 2021 is Projectlokaal gestart met als missie om het onderwijs te vernieuwen, de onderwijslogistiek te flexibiliseren en de bedrijfsvoering te optimaliseren. Inmiddels mag Projectlokaal verschillende onderwijsinstellingen ondersteunen bij het behalen van hun ambities.

Veel van de vernieuwingen die wij realiseren komen direct ten goede aan het onderwijs én de student. En daar zijn wij super trots op! Wij willen daarom onze opdrachtgevers, projectmanagers en relaties enorm bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons hebben.

Wij zijn ervan overtuigd...

Zelfroosteren door de student

Hoe worden teams geholpen bij het organiseren van gepersonaliseerd leren. Met MyX [MyXedule] kunnen studenten inschrijven op onderwijsactiviteiten. Wij noemen dit ‘zelfroosteren door de student'. Marko Schuuring begeleidt de pilot 'Gepersonaliseerd leren met MyX' bij Start-Up. Tijdens de Derde Donderdag in September (DDiS) van mboRijnland zijn de eerste bevindingen van de pilot gedeeld en de mogelijkheden van MyX gedemonstreerd. 

Het doen van pilots helpt om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van systemen. Hierbij gaat het niet alleen om het informatieverwerkend systeem, maar ook om...

Topspelers in het onderwijs

Projectlokaal is ervan overtuigd dat succes niet in je eentje kan worden bereikt. Daarom werken wij alleen met topspelers samen; professionals die het vak projectmanagement verstaan en zich hierin willen blijven ontwikkelen, maar ook hun kennis en ervaringen willen delen met anderen.

Wij zijn op zoek naar een energieke, positief ingestelde collega. Een IT-projectmanager die zich makkelijk staande houdt in een dynamische omgeving. Iemand die volmondig ja zegt op elke complexe vraag maar ook nee durft te zeggen als dat nodig is.

Lees verder bij vacatures.

Sebastiaan Cassé namens Projectlokaal aan de slag bij mboRijnland 

In maart is Sebastiaan Cassé namens Projectlokaal gestart bij mboRijnland. Hij gaat zich de komende maanden ontfermen over het project ‘Keuzedelen’. Sinds 2016 vormen keuzedelen verplicht onderdeel van het leertraject van elke mbo student. MboRijnland heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van flexibel onderwijs. De keuzedelen worden daarom in toenemende mate losgekoppeld van opleidingen. Dat brengt onderwijslogistieke uitdagingen met zich mee, waar het project antwoorden op moet vinden.  

Expeditie 'Projectlokaal' gestart!

Projectlokaal is als projectmanagementbureau voor het onderwijs op 1 maart officieel van start gegaan. Daniel Verhoop en Marko Schuuring hebben de krachten gebundeld. Beiden zijn als project- en programmamanager actief in de onderwijssector.