Hoe werken we?

Zij aan zij voor het optimale projectresultaat

Projectlokaal is een projectmanagementbureau met één specialisatie: de onderwijssector. Onze projectmanagers komen dagelijks over de vloer bij onderwijsinstellingen, variërend van mbo en hbo tot universiteiten.

Die focus maakt dat we bekend zijn met de digitaliseringsvragen die er spelen in onderwijsinstellingen. Ook kennen we de interne processen in onderwijsorganisaties. Onze kracht is dat we die vragen en processen niet los van elkaar zien. Goed uw interne organisatie doorgronden stelt onze projectmanagers in staat het nieuwe systeem optimaal op uw wensen en behoeften toe te snijden.

Project Lokaal hoe werken we 1

Uw mensen méé krijgen

Digitalisering heeft een grote invloed op uw organisatie. Een succesvolle implementatie van een nieuw systeem vraagt niet zelden om aanpassingen - groot of klein - in uw manier van werken. Belangrijke eerste stap daarom is het organiseren van draagvlak bij de verantwoordelijke medewerkers, in goed overleg met u als schoolleiding.

Objectief

Belangrijk om te weten is dat Projectlokaal de oplossingen kent, maar niet aan merken of leveranciers gebonden is. Dat maakt dat we alleen voor u aan de slag gaan.

Samenwerken met uw eigen medewerkers

In het vervolgtraject trekken we nauw samen op met de verantwoordelijke medewerkers in uw organisatie, om de kennis die er al is te mobiliseren. Ook als u zelf een interne projectmanager of project owner heeft aangewezen. In dat geval zijn we er voor de noodzakelijke ondersteuning én eventueel om het proces over te nemen als de situatie daarom vraagt.

Resultaat komt er altijd

Want ook dát typeert Projectlokaal: we schrikken niet terug van een opgave, hoe complex ook. Als projectmanagers zijn we gewend om onze nek uit te steken. Bovendien houden we continu zicht op de benodigde realisatiekracht om veranderingen te bewerkstelligen, zowel aan onze kant als die van u. En wat onze inbreng betreft: met onze projectmanagers zijn we in staat om snel en flexibel te schakelen.

Ervaar wat resultaatmanagement voor u kan doen.

Neem vrijblijvend contact op