Planning en roostering met Xedule

Hogeschool IPABO wil de continuïteit van planning en roostering (p&r) waarborgen t.b.v. haar studenten en cursisten. Hierbij wil IPABO het onderwijs kunnen plannen voor de gehele duur van de opleiding en daarbij in één keer goed plannen en roosteren. In deze planning moeten alle onderwijsactiviteiten zijn opgenomen: lessen, stages, toetsen, etc. De tevredenheid bij studenten en medewerkers over het rooster moet omhoog en de gebouwbezetting geoptimaliseerd worden.  

Door een beter proces van plannen en roosteren, continuïteit in het p&r-proces en een betrouwbaar en stabiel rooster, moet dit gerealiseerd worden. Een pakket...

Portfoliomanagement

Binnen ROC Mondriaan is een Programmaraad opgezet om de brug tussen onderwijs en ICT te vormen en de strategische doelen te realiseren. Het Portfoliomanagement (PfM) proces is geïmplementeerd om inzicht, prioritering en strategische sturing te bieden voor ICT-projecten. Transparante communicatie, betrokkenheid en workshops helpen bij de acceptatie en keuzes van projecten. Het PfM-proces is essentieel voor ROC Mondriaan om de juiste projecten te kiezen die waarde toevoegen en om de brug te slaan tussen onderwijs en ICT. Projectlokaal heeft een rol gespeeld in de opzet van dit proces. De volgende stap omvat de overdracht van de activiteiten aan de Dienst ICT en de verdere implementatie van het PfM-proces.

Modulair onderwijsontwerp

Het MBO staat voor de uitdaging om haar onderwijs te flexibiliseren. Studenten hebben de behoefte om hun leertraject te kunnen versnellen, verlengen, verbreden of verdiepen. Door leertrajecten modulair op te bouwen wordt de basis gelegd voor de gewenste flexibiliteit. Nieuwe en bestaande doelgroepen kunnen met modulair opgebouwd onderwijs bediend worden: de reguliere MBO-studenten, het bedrijfsleven, zij-instromers, bij- en omscholers en Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Ook kunnen eenvoudiger maatwerk opleidingen ontwikkeld en aangeboden worden.

Flexibiliseren van het onderwijs vraagt om een andere manier van denken bij het opstellen van onderwijsplannen. Daarnaast stelt dit eisen aan bedrijfsvoering zoals roosterplanning, gebruik faciliteiten, werken op andere tijden, etc.

Implementatie MyHR bij TU Delft

TU Delft heeft tot doel om haar HR-dienstverlening en -systemen verder te optimaliseren. Dit doet zij door het aanbieden van een uniforme digitale gebruikerservaring, het transparant maken van de HR-procesvoortgang, een goede balans te bieden tussen ontzorgen en selfservice en het verkorten van doorlooptijden. 

Na een haalbaarheidsonderzoek en aanbestedingstraject is gekozen voor de implementatie van...

Blended Learning

De focus van het project ‘Blended Learning’ is het versterken van online/digitaal leren. Online/digitaal leren is een mogelijkmaker van adaptief leren (verbreding, verdieping, herhaling), afstandsleren (in bijvoorbeeld een hybride omgeving) en persoonlijk leren (met individuele feedback). Door eigentijdse technologie in te zetten heeft mboRijnland tot doel om het leereffect van de student te maximaliseren.

Binnen mboRijnland is een gemeenschappelijke visie rondom het thema Blended Learning opgesteld. Vervolgens is een digitale leer- en werkomgeving...

Planning & Roostering

mboRijnland wil na de fusie tussen ROC Leiden en ID College ook haar onderwijslogistiek (instroom/doorstroom/uitstroom van studenten) optimaliseren. Zij wil onder andere invulling geven aan het gepersonaliseerd leren en hybride onderwijs en haar procesvoering hierop inrichten. Zij heeft Projectlokaal gevraagd om dit project te leiden.

Visie en student journey’s zijn gemaakt ...