Implementatie MyHR bij TU Delft

Servicecenter

TU Delft heeft tot doel om haar HR-dienstverlening en -systemen verder te optimaliseren. Dit doet zij door het aanbieden van een uniforme digitale gebruikerservaring, het transparant maken van de HR-procesvoortgang, een goede balans te bieden tussen ontzorgen en selfservice en het verkorten van doorlooptijden. 

Na een haalbaarheidsonderzoek en aanbestedingstraject is gekozen voor de implementatie van AFAS HR. Het implementatietraject omvatte de verschillende typerende onderdelen van een ERP-implementatie, waaronder het uniformeren van de HR-processen over de gehele organisatie, inrichting, dataconversie, integratie met het achterliggende landschap en de transitie van de gehele TU Delft gebruikersorganisatie. Gezien de grote en complexiteit van de gebruikersorganisatie is het transitietraject extra zwaar ingezet.

Met de implementatie van MyHR heeft TU Delft de noodzakelijke basis gelegd voor het continue optimaliseren van de HR-dienstverlening.