Modulair onderwijsontwerp

Het MBO staat voor de uitdaging om haar onderwijs te flexibiliseren. Studenten hebben de behoefte om hun leertraject te kunnen versnellen, verlengen, verbreden of verdiepen. Door leertrajecten modulair op te bouwen wordt de basis gelegd voor de gewenste flexibiliteit. Nieuwe en bestaande doelgroepen kunnen met modulair opgebouwd onderwijs bediend worden: de reguliere MBO-studenten, het bedrijfsleven, zij-instromers, bij- en omscholers en Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Ook kunnen eenvoudiger maatwerk opleidingen ontwikkeld en aangeboden worden.

Flexibiliseren van het onderwijs vraagt om een andere manier van denken bij het opstellen van onderwijsplannen. Daarnaast stelt dit eisen aan bedrijfsvoering zoals roosterplanning, gebruik faciliteiten, werken op andere tijden, etc.

De overstap naar Projectlokaal

Bert-Jan Klaren werkt nu bijna een half jaar bij Projectlokaal. Ferdy Meijboom vroeg Bert-Jan wat hem zo trekt in projectmanagement in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder. En heel belangrijk: hoe bevalt de overstap van een hogeschool naar Projectlokaal?

Om te starten: ben je blij met jouw overstap naar Projectlokaal?

Zeker, ik werk op dit moment aan meerdere projecten bij verschillende onderwijsinstellingen. En dat is precies wat ik wilde. Na jaren bij dezelfde hogeschool, had ik behoefte aan meer variatie en die heb ik nu gevonden. Ik werk nu o.a. aan projecten waarop de interne organisatie bijvoorbeeld onvoldoende capaciteit of ervaring heeft.  Daarbij worden mijn kennis en ervaring gezien als belangrijk pluspunt en geldt ook ‘vreemde ogen dwingen’. Ik kan gemakkelijker mijn nek uitsteken dan...

Projectcase: Implementatie MyHR bij TU Delft

TU Delft heeft tot doel om haar HR-dienstverlening en -systemen verder te optimaliseren. Dit doet zij door het aanbieden van een uniforme digitale gebruikerservaring, het transparant maken van de HR-procesvoortgang, een goede balans te bieden tussen ontzorgen en selfservice en het verkorten van doorlooptijden. 

Na een haalbaarheidsonderzoek en aanbestedingstraject is gekozen voor de implementatie van...

Nieuwe opdracht bij Hogeschool Leiden

Bert-Jan Klaren is deze week als projectmanager onderwijslogistiek bij de Hogeschool Leiden gestart. Hij gaat daar binnen daar binnen het programma ADIOS aan de slag met de productstructuur. Zijn eerste verkenning geeft het beeld van een heerlijk uitdagende klus. Bert-Jan wensen wij veel succes!

Projectlokaal aan de slag bij Albeda

In januari start Marcel van Praag bij ROC Albeda in Rotterdam. Hij gaat zich de komende maanden bezighouden met het project van Role Bases Access Control. Role based access control (RBAC) is een methode waarmee op een effectieve en efficiënte wijze toegangscontrole voor de informatiesystemen kan worden ingericht. Met andere woorden een kapstok om autorisaties aan op te hangen. Albeda heeft als doel om...

Projectcase: Blended Learning

De focus van het project ‘Blended Learning’ is het versterken van online/digitaal leren. Online/digitaal leren is een mogelijkmaker van adaptief leren (verbreding, verdieping, herhaling), afstandsleren (in bijvoorbeeld een hybride omgeving) en persoonlijk leren (met individuele feedback). Door eigentijdse technologie in te zetten heeft mboRijnland tot doel om het leereffect van de student te maximaliseren.

Binnen mboRijnland is een gemeenschappelijke visie rondom het thema Blended Learning opgesteld. Vervolgens is een digitale leer- en werkomgeving ...

Projectcase: Planning & Roostering

mboRijnland wil na de fusie tussen ROC Leiden en ID College ook haar onderwijslogistiek (instroom/doorstroom/uitstroom van studenten) optimaliseren. Zij wil onder andere invulling geven aan het gepersonaliseerd leren en hybride onderwijs en haar procesvoering hierop inrichten. Zij heeft Projectlokaal gevraagd om dit project te leiden.

Visie en student journey’s zijn gemaakt ...

 

Projectlokaal breidt uit

Vandaag hebben wij Bert-Jan Klaren mogen verwelkomen in ons team van projectmanagers. Hoe gaaf is dat! Bert-Jan neemt een dosis aan kennis en ervaring mee. Hij kent zowel de onderwijssector als de IT-oplossingen in de markt. Als projectmanager heeft Bert-Jan  eigenlijk alle type projecten en programma's in het onderwijs al een keer mogen leiden. Zijn wens is om zijn kennis en ervaring ook bij andere onderwijsinstellingen in te zetten. Dit ondersteunen wij van harte.

 

Super trots!

In 2021 is Projectlokaal gestart met als missie om het onderwijs te vernieuwen, de onderwijslogistiek te flexibiliseren en de bedrijfsvoering te optimaliseren. Inmiddels mag Projectlokaal verschillende onderwijsinstellingen ondersteunen bij het behalen van hun ambities.

Veel van de vernieuwingen die wij realiseren komen direct ten goede aan het onderwijs én de student. En daar zijn wij super trots op! Wij willen daarom onze opdrachtgevers, projectmanagers en relaties enorm bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons hebben.

Wij zijn ervan overtuigd...

Zelfroosteren door de student

Hoe worden teams geholpen bij het organiseren van gepersonaliseerd leren. Met MyX [MyXedule] kunnen studenten inschrijven op onderwijsactiviteiten. Wij noemen dit ‘zelfroosteren door de student'. Marko Schuuring begeleidt de pilot 'Gepersonaliseerd leren met MyX' bij Start-Up. Tijdens de Derde Donderdag in September (DDiS) van mboRijnland zijn de eerste bevindingen van de pilot gedeeld en de mogelijkheden van MyX gedemonstreerd. 

Het doen van pilots helpt om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van systemen. Hierbij gaat het niet alleen om het informatieverwerkend systeem, maar ook om...

Topspelers in het onderwijs

Projectlokaal is ervan overtuigd dat succes niet in je eentje kan worden bereikt. Daarom werken wij alleen met topspelers samen; professionals die het vak projectmanagement verstaan en zich hierin willen blijven ontwikkelen, maar ook hun kennis en ervaringen willen delen met anderen.

Wij zijn op zoek naar een energieke, positief ingestelde collega. Een IT-projectmanager die zich makkelijk staande houdt in een dynamische omgeving. Iemand die volmondig ja zegt op elke complexe vraag maar ook nee durft te zeggen als dat nodig is.

Lees verder bij vacatures.

Sebastiaan Cassé namens Projectlokaal aan de slag bij mboRijnland 

In maart is Sebastiaan Cassé namens Projectlokaal gestart bij mboRijnland. Hij gaat zich de komende maanden ontfermen over het project ‘Keuzedelen’. Sinds 2016 vormen keuzedelen verplicht onderdeel van het leertraject van elke mbo student. MboRijnland heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van flexibel onderwijs. De keuzedelen worden daarom in toenemende mate losgekoppeld van opleidingen. Dat brengt onderwijslogistieke uitdagingen met zich mee, waar het project antwoorden op moet vinden.  

Expeditie 'Projectlokaal' gestart!

Projectlokaal is als projectmanagementbureau voor het onderwijs op 1 maart officieel van start gegaan. Daniel Verhoop en Marko Schuuring hebben de krachten gebundeld. Beiden zijn als project- en programmamanager actief in de onderwijssector.