Zelfroosteren door de student

young woman 3718522 1920

Hoe worden teams geholpen bij het organiseren van gepersonaliseerd leren. Met MyX [MyXedule] kunnen studenten inschrijven op onderwijsactiviteiten. Wij noemen dit ‘zelfroosteren door de student'. Marko Schuuring begeleidt de pilot 'Gepersonaliseerd leren met MyX' bij Start-Up. Tijdens de Derde Donderdag in September (DDiS) van mboRijnland zijn de eerste bevindingen van de pilot gedeeld en de mogelijkheden van MyX gedemonstreerd. 

Het doen van pilots helpt om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van systemen. Hierbij gaat het niet alleen om het informatieverwerkend systeem, maar ook om de processen, de interactie tussen personen en de wijze van kennisopbouw bij de gebruikers. Een pilot levert inzichten op die zeer nuttig zijn voor een instellingsbrede implementatie. 

Voor een succesvolle pilot is het van belang om een duidelijk doel te hebben. In ons geval was het doel dat studenten eigen keuzes konden maken en deze in hun persoonlijk rooster konden terug vinden. Om te voorkomen dat de omvang van de pilot te groot zou worden is deze flink afgebakend. De pilot betrof bijvoorbeeld twee onderwijsteams en de studenten konden zich op een beperkt aantal lessen inschrijven. Zodoende bleef dit nieuwe concept voor de gebruikers overzichtelijk. Binnenkort zullen wij terugblikken op de pilot en zal blijken wat wel/niet heeft gewerkt. We gaan ons opmaken om uit te breiden met meer onderwijsteams.

Projectlokaal draagt met haar resultaatmanagers bij aan de verdere flexibilisering van het onderwijs.