Wat doen we?

In één rechte lijn naar het eindresultaat

Met de resultaatmanagers van Projectlokaal krijgen veranderingsprocessen effectief vorm. Onze aanpak helpt u het onderwijs te digitaliseren of de logistiek van het onderwijsproces te verbeteren. Vernieuwing kan ook liggen op het gebied van de interne bedrijfsvoering. En in veel gevallen werken we aan de complete digitale transformatie van een onderwijsinstelling. Elk van die terreinen heeft weer een raakvlak met een andere. Die wisselwerking maakt veranderingsprocessen complex en uniek. Bij Projectlokaal onderkennen we dat de focus op één gebied een integrale visie niet uitsluit.

Project Lokaal wat doen we

Werkgebieden

U kunt onze resultaatmanagers inzetten op de volgende werkgebieden:

Onderwijs

Wat kunnen we voor u betekenen?

Met digitalisering van het onderwijs valt veel voordeel te behalen. Met een digitale leeromgeving kan de lesstof optimaal op leerlingen en studenten worden toegesneden. Technologie kan ook het antwoord zijn op de steeds nijpender wordende vraag naar leerkrachten. En als corona iets heeft duidelijk gemaakt, is dat de mogelijkheden van op afstand lesgeven en werken groter zijn dan gedacht.

Welke projecten?

We hebben verschillende projecten uitgevoerd gericht op:

  • Ontwerpen en realiseren van een digitale leeromgeving
  • Realiseren van gepersonaliseerd en hybride onderwijs
  • Blended learning
  • Audio- en videostreaming in klassen en zalen

Onderwijslogistiek

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bij Projectlokaal weten we dat de vraag naar een betere onderwijslogistiek niet begint bij een grote kennis van IT of software. Het gaat vooral om de organisatie van het onderwijs: hoe brengt u de onderwijsleervraag van uw studenten en de onderwijsuitvoering op uw instelling op een juiste en effectieve wijze bij elkaar? Meerdere aspecten spelen daarbij een rol: studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid.

Welke projecten?

De projecten die we uitvoeren, lopen zeer uiteen:

  • Ontwerpen van de onderwijslogistieke processen in hun onderlinge samenhang
  • Begeleiden van de aanbesteding van een nieuw studentinformatiesysteem (SIS) of planning- en roosterpakket
  • Daadwerkelijk inrichten, testen en uitrollen van nieuwe systemen en werkwijzen

Bedrijfsvoering

Wat kunnen we voor u betekenen?

Het eerste vereiste voor ieder bedrijf is om zijn interne processen op orde te hebben. Voor onderwijsinstellingen is dat niet anders. Hoe beter de bedrijfsvoering, hoe meer onderwijsondersteunend personeel en docenten zich kunnen concentreren op hun onderwijstaken. Zo gaat de aandacht uit naar waar het u om te doen is: kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Bij Projectlokaal vindt u de knowhow die u zoekt om alles achter de schermen goed te regelen.

Welke projecten?

We hebben ervaring met de implementatie van HR-systemen, financiële systemen en facilitaire managementinformatiesystemen (FMIS). Onze projecten liggen bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Ontwerpen van de processen in hun onderlinge samenhang
  • Begeleiden van de aanbesteding van een nieuw personeelssysteem of financieel systeem
  • Daadwerkelijk inrichten, testen en uitrollen van nieuwe systemen en werkwijzen

Ict

Wat kunnen we voor u betekenen?

We realiseren ook projecten gericht op de gehele digitale transformatie van onderwijsinstellingen. Zo’n programma bestaat uit meerdere projecten en elk programma kan weer een ander doel hebben. Vaak zien we dat onderwijsinstellingen veel verschillende systemen in gebruik hebben. Daardoor wordt het gebruik van digitale systemen onnodig complex. Met hulp van Projectlokaal optimaliseert u processen en minimaliseert u het aantal systemen. De digitale transformatie beperkt zich niet enkel tot het proces of systeem, maar betreft ook de organisatie van mensen, informatie en de besturing.

Geef verandering effectief vorm.

Maak vrijblijvend een afspraak