De vraag om flexibel onderwijs

Voorpagina whitepaper

Het onderwijs staat voor een enorme uitdaging: studenten vragen om een meer persoonlijke leerroute die aansluit bij hun (leer)behoeften. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan medewerkers die passend zijn opgeleid en zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Hierop moet het onderwijs inspelen en dat vraagt om een andere manier van onderwijs modelleren en doceren. Een manier waarbij studenten veel meer zelf het roer in handen nemen en regie voeren op hun onderwijs, zowel op school als in hun werkend leven.

Hoe ga je als onderwijs om met deze behoeften, terwijl je afhankelijk bent van politiek, financiering en ook nog eens geconfronteerd wordt met voortschrijdende technologische en maatschappelijke ontwikkelingen? Flexibilisering is dan pure noodzaak en dat betekent een grote omslag voor het onderwijs, de begeleiding en de ondersteuning. Wijzigingen die de gehele onderwijsinstelling raken en van invloed zijn op curricula, werkwijze en op de medewerkers en studenten persoonlijk.

Een dergelijke omslag doe je er niet “even” bij. Deze verandering duurt jaren en vraagt om visie van het management en focus van onderwijskundigen en ondersteunende diensten. Grote betrokkenheid is noodzakelijk, van operatie en directie tot CvB en van onderwijs en ondersteuning tot bedrijfsleven. En zeker ook van de studenten zelf: het gaat om hun opleiding en toekomst!

Vanuit onze eigen ervaring hebben wij een whitepaper geschreven over flexibiliseren van het onderwijs, dat we getoetst hebben aan de hand van beschikbare publicaties over dit onderwerp. En dat zijn er nogal wat. Zoveel dat je het risico loopt, door de bomen het bos niet meer te zien. Met dit whitepaper bieden we je daarom overzicht en inzicht in deze materie. Geen wetenschappelijke verhandeling maar een praktische gids naar flexibilisering van het onderwijs. Dit doen we in vier hoofdstukken:

  1. De uitdaging
  2. Knelpunten en randvoorwaarden
  3. Onze aanpak
  4. Het resultaat

Je kunt ons whitepaper aanvragen door een e-mail te sturen naar info@projectlokaal.nl met als onderwerp “Whitepaper flexibiliseren van het onderwijs”. We sturen het je dan graag toe!

Wil je liever direct met ons in gesprek? Dat kan uiteraard ook. Stuur ook hiervoor een e-mail naar bovenstaand e-mailadres.