Sebastiaan Cassé namens Projectlokaal aan de slag bij mboRijnland 

DSC 2340a aangepast

In maart is Sebastiaan Cassé namens Projectlokaal gestart bij mboRijnland. Hij gaat zich de komende maanden ontfermen over het project ‘Keuzedelen’. Sinds 2016 vormen keuzedelen verplicht onderdeel van het leertraject van elke mbo student. MboRijnland heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van flexibel onderwijs. De keuzedelen worden daarom in toenemende mate losgekoppeld van opleidingen. Dat brengt onderwijslogistieke uitdagingen met zich mee, waar het project antwoorden op moet vinden.  

Sebastiaan schrijft over zichzelf:

“Als projectmanager ben ik inmiddels ruim 7 jaar actief in het onderwijs. Ik heb me gespecialiseerd in projecten op het snijvlak van onderwijs(ondersteuning) en IT, zoals de implementatie van een roostersysteem, student-informatiesysteem, elektronische leeromgeving, digitale toetsing, plagiaatdetectie, studentenportal en meer. De afgelopen jaren is de digitalisering binnen het onderwijs in een stroomversnelling geraakt. De uitdaging daarbij is om ervoor te zorgen dat de belangen van de docent en de student voorop blijven staan. Juist dat spanningsveld maakt mijn werk zo mooi. Samen met Projectlokaal hoop ik onderwijsinstellingen te kunnen helpen met toekomstbestendig innoveren.”