Blended Learning

Foto2

De focus van het project ‘Blended Learning’ is het versterken van online/digitaal leren. Online/digitaal leren is een mogelijkmaker van adaptief leren (verbreding, verdieping, herhaling), afstandsleren (in bijvoorbeeld een hybride omgeving) en persoonlijk leren (met individuele feedback). Door eigentijdse technologie in te zetten heeft mboRijnland tot doel om het leereffect van de student te maximaliseren.

Binnen mboRijnland is een gemeenschappelijke visie rondom het thema Blended Learning opgesteld. Vervolgens is een digitale leer- en werkomgeving beschikbaar gesteld middels MS Teams. De implementatie werd door de Corona-crisis versneld. Door de urgentie en de reeds gedane voorbereidingen was deze uitrol een groot succes. Studenten en docenten werkten digitaal samen in één omgeving. Ook zijn alle lokalen uitgerust met speakerphones, zodat ongeacht de locatie (thuis of lokaal) van de student, de lessen doorgang konden vinden. Daarnaast is een concept met audio- en videostreaming (pilot) uitgerold. Er zijn I-coaches binnen de colleges opgeleid om het onderwijs te ondersteunen bij de stap naar verdere digitalisering.