Planning & Roostering

Foto

mboRijnland wil na de fusie tussen ROC Leiden en ID College ook haar onderwijslogistiek (instroom/doorstroom/uitstroom van studenten) optimaliseren. Zij wil onder andere invulling geven aan het gepersonaliseerd leren en hybride onderwijs en haar procesvoering hierop inrichten.

Visie en student journey’s zijn gemaakt (richten), nieuwe werkwijzen en systemen ontwikkelt en geïmplementeerd (inrichten) en betrokkenen van de verandering zijn begeleid en de proceskwaliteit gemonitord (verrichten). De plannings- en roosterprocessen zijn vernieuwd, het ondersteunende systeem Xedule geïmplementeerd en medewerkers (directie, teamleiders en planners) opgeleid. Hiermee is de basis gelegd voor een verdere flexibilisering van het onderwijs.