Resultaten in het onderwijs

De wereld digitaliseert in een hoog tempo. Onderwijsinstellingen moeten mee. Instellingen onderkennen de voordelen van meer technologie in de klas en in de bedrijfsvoering. Maar voor schoolbesturen, leiding en medewerkers is het niet altijd duidelijk hoe tot concreet resultaat te komen. De projectmeesters van Projectlokaal komen snel tot de kern en zorgen voor passend resultaat.

Hoe werken wij?

Group 38

Team van ervaren projectmeesters

Wij zijn een team van ervaren project- en programmamanagers, thuis in het onderwijs. We kennen de onderwijssector en we kennen de IT-oplossingen in de markt. Daardoor weten we wat werkt en wat niet. We kennen ook de do’s en don’ts in veranderingsprocessen.

Met die expertise zijn we in staat om het verschil te maken in de verandering die u wilt maken. We zijn gewend een praktijkgerichte aanpak te hanteren, één die aansluit bij uw organisatie. Nauw samenwerken met u en uw medewerkers is voor ons vanzelfsprekend. Zo ontstaat het fundament voor succes.

WIE ZIJN WE?

Mensen Projectlokaal 1

Wij werken o.a. voor

Laat je coachen!

Een goede projectmanager is toegankelijk voor zijn projectteam en weet het vertrouwen van zijn team te winnen. Daarbij hoort oprechte interesse in mensen, luisteren en doorvragen en vooral ook niet alles alleen willen besluiten. Mensen willen gehoord worden maar ook (bij)gestuurd. Vrijheid binnen grenzen en mensen sturen in hun gedachtegang: een proefballon oplaten en anderen met een goed voorstel laten komen. Teamleden naar voren schuiven als er successen gevierd worden. Ben je dan projectmanager of projectcoach?

Flexibel onderwijs - Beren op de weg

Tijdens MBO Digitaal Conferentie 2024, gaven Linda de Bruin, Informatiemanager Onderwijs bij mboRijnland, en Marko Schuuring, Projectmeester bij Projectlokaal, de workshop “Route naar Flexibel onderwijs”.

Voorafgaand aan deze workshop vroeg Projectlokaal in een korte poll via LinkedIn aan geïnteresseerden welke beren op de weg naar flexibilisering zij herkennen. Ook vroegen we welke beren zij op hun weg tegenkomen of verwachten tegen te gaan komen. In dit artikel vatten we de uitkomsten van zowel de workshop als de poll samen en trekken hieruit enkele conclusies. Daarmee pretenderen we niet compleet te zijn maar wel een goed beeld te kunnen schetsen van de problemen, oftewel de beren, die je op de weg naar flexibilisering kunt verwachten.

Vastgelopen project: stoppen of doorgaan?

Projecten lopen om uiteenlopende redenen vast of blijken niet te gaan leveren wat beoogd was. Vaak is dat het moment waarop de projectgroep de opdracht krijgt om een beslisdocument op te stellen. Daarbij bestaat de neiging om vooral te kijken waar bijgestuurd moet worden of waar extra geld en/of tijd nodig is om toch tot het beoogde resultaat te komen. Maar is dit wel de juiste keuze? Lang niet altijd wordt stilgestaan bij een andere mogelijkheid: pas op de plaats maken, (tijdelijk) het project stoppen en, na heroverweging, besluiten óf en hoe je verdergaat.

Projectmeesters gezocht!

Ben je nu actief als projectmanager, heb je ervaring in de onderwijssector en deel je onze resultaatgerichte visie? Neem vrijblijvend contact op. We zijn altijd geïnteresseerd om ons team uit te breiden.

Bekijk vacature