Resultaten in het onderwijs

De wereld digitaliseert in een hoog tempo. Onderwijsinstellingen moeten mee. Instellingen onderkennen de voordelen van meer technologie in de klas en in de bedrijfsvoering. Maar voor schoolbesturen, leiding en medewerkers is het niet altijd duidelijk hoe tot concreet resultaat te komen. De projectmeesters van Projectlokaal komen snel tot de kern en zorgen voor passend resultaat.

Hoe werken wij?

Group 38

Team van ervaren projectmeesters

Wij zijn een team van ervaren project- en programmamanagers, thuis in het onderwijs. We kennen de onderwijssector en we kennen de IT-oplossingen in de markt. Daardoor weten we wat werkt en wat niet. We kennen ook de do’s en don’ts in veranderingsprocessen.

Met die expertise zijn we in staat om het verschil te maken in de verandering die u wilt maken. We zijn gewend een praktijkgerichte aanpak te hanteren, één die aansluit bij uw organisatie. Nauw samenwerken met u en uw medewerkers is voor ons vanzelfsprekend. Zo ontstaat het fundament voor succes.

WIE ZIJN WE?

Mensen Projectlokaal 1

Wij werken o.a. voor

De zin en onzin van projectevaluaties

De meningen over het nut van projectevaluaties lopen nogal uiteen. De een vindt het zonde van de tijd, de ander zweert erbij. Vaak worden er, vanuit de projectorganisatie, redenen ingebracht om de evaluatie achterwege te laten terwijl een PMO juist zweert bij de uitvoering ervan. Wie heeft er nou gelijk? Of bestaat er niet zoiets als een universele waarheid over de zin en onzin van projectevaluaties? In dit artikel belichten we beide kanten en sluiten af met ons oordeel.

Komt een projectmanager bij de stuurgroep…

Het lijkt op het begin van een slechte grap maar dat is het niet. Projectmanagers worden gezien als serieuze mensen met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Daar is niets mis mee: dat zijn typische kenmerken van projectmanagers. Maar er zijn zoveel meer kenmerken die op een projectmanager van toepassing zijn. Een daarvan is humor: een onmisbare eigenschap voor iedere (project)manager.

Humor is één van de eigenschappen waar projectmanagers over beschikken en dat is maar goed ook. In dit artikel gaan we in op het belang van humor voor projectmanagers, in projecten en in het algemeen: wat doet het met je en hoe helpt het jou en jouw team om succesvoller en minder gestrest te zijn.

Laat je coachen!

Een goede projectmanager is toegankelijk voor zijn projectteam en weet het vertrouwen van zijn team te winnen. Daarbij hoort oprechte interesse in mensen, luisteren en doorvragen en vooral ook niet alles alleen willen besluiten. Mensen willen gehoord worden maar ook (bij)gestuurd. Vrijheid binnen grenzen en mensen sturen in hun gedachtegang: een proefballon oplaten en anderen met een goed voorstel laten komen. Teamleden naar voren schuiven als er successen gevierd worden. Ben je dan projectmanager of projectcoach?

Projectmeesters gezocht!

Ben je nu actief als projectmanager, heb je ervaring in de onderwijssector en deel je onze resultaatgerichte visie? Neem vrijblijvend contact op. We zijn altijd geïnteresseerd om ons team uit te breiden.

Bekijk vacature